Een participatieve interventie voor het bespreekbaar maken van LHBT-leefstijlen op het VMBO

Meisjes op multicultureel VMBO denken na de lessen over lesbische en homoseksuele liefde significant positiever

Word jij peer-educator?!

Ben jij die jongere of student die 30 maart en 3, 4, 10 april een training wil volgen tot peer-voorlichter? Daarna vanaf 8 mei tot 23 juni 2017, sta je voor de klas om met leerlingen te praten over lesbische, homo, biseksuele en transgender leefstijlen.

Peer educators zijn jongeren die als gelijken omgaan met degenen aan wie ze ‘les’ (educatie) geven. Peer educators hebben ongeveer dezelfde interesses, dezelfde leeftijd en dezelfde ervaringen als degenen met wie ze in gesprek gaan.

Word jij peer educator?

Wij vragen:

 • Minimum leeftijd 18 jaar maximum 30 jaar;
 • Hetero, lesbisch, homo, bi, transgender of wil je niet in een hokje? Allemaal prima!
 • Openheid om voor een groep pubers te praten over je eigen seksuele en genderidentiteit;
 • Uithoudingsvermogen om met een lessenserie van vier weken één keer per week voor een of twee klassen te staan;
 • Motivatie om samen te werken met andere peer educators (je staat in koppels voor de klas);
 • Motivatie om elke les voor te bereiden met je partner-peer educator.

Wij bieden:

 • Een professionele training van drie dagdelen;
 • De mogelijkheid tot verdieping van je sociale vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en zelfreflectie;
 • De mogelijkheid om te werken aan de beroepstaken ‘het aangaan van een pedagogische relatie’ en ‘leiden en begeleiden van groepen’ van de Haagse Hogeschool, Faculteit, Sociaal Werk en Educatie
 • Een vergoeding voor elk lesuur dat je voor een klas staat;
 • Reiskostenvergoeding indien nodig
 • Een peer intervisiebijeenkomst (verplichte deelname) met drankje na;
 • Gezelligheid, veel schouderklopjes en nieuwe ervaringen!

contactformulier

De peer educators 2016

160209-170105IMG_8940

De peer educators 2015

De peer educators van 2014 

 

 

 

Nieuwe peer to peer lessen met theater

Na de meivakantie gaan leerlingen van de derde klassen van het Stanislascollege Rijswijk weer met LHBTB peer educators in gesprek over homo- en biseksualiteit en transgenderisme. Dit jaar krijgen leerlingen in de klas ook een theaterstuk te zien. Enkele peer educators van de Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool bedachten een sketch over pesten. Ze spelen de sketch voor de leerlingen in de klas. Daarna is het de bedoeling dat de leerlingen zeggen hoe de sketch anders gespeeld kan worden.

Vijftien studenten, werkende en werkzoekende jongeren volgden in april een training tot peer educator. Uitwisseling van coming out verhalen, ervaringen met geloof en homoseksualiteit en oefenen met Lagerhuisdebat en de uitvoering van elke les. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de training.

De uitvoering van de peer-voorlichting vindt plaats op één VMBO-school in Rijswijk van 8-19 mei. Alle derde klassen vmbo-basis, kader en TL doen daaraan mee. Daarnaast gaan we naar een MBO-opleiding in Leidschenveen voor wekelijkse lessen vanaf 8 mei.

Effecten gemeten van de peer to peer interventie op het Stanislascollege Rijswijk en het St. Paulcollege in Mariahoeve

Afgelopen voorjaar 2016 en 2015 hebben jongeren en studenten, oa van de Haagse Hogeschool, als peer educator les gegeven aan de derde klassen van Stanislascollege en St Paulcollege. Het effect van die lessen is met wetenschappelijke methoden gemeten. Op het Stanislascollege gaan de meisjes na de lessen positiever denken over lhbt leeftijdgenoten. De jongens veranderen hun (negatieve) houding helaas niet.

Op het St Paulcollege denken de leerlingen gemiddeld positief over lhbt leeftijdgenoten. Dit verandert niet na de peer to peer lessen. Wel denken de leerlingen sinds de lessen dat het makkelijker is geworden om op school er voor uit te komen als je lesbisch, homo, biseksueel of transgender (lhbt) bent. Zie voor het verslag van de effectmetingen bij Resultaten 2017, 2016, 2015, 2014.

Op het Stanislascollege en St. Paulcollege kregen de leerlingen van de derde klassen peer-voorlichting van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender voorlichters en hun (heteroseksuele) bondgenoten (lhbtb). In kleine groepsdiscussies spraken leerlingen en peer-voorlichters over respect voor een ander als hij/zij transgender, bi, homo of lesbisch blijkt te zijn. Sommige leerlingen wisten nog niet dat homo- en biseksualiteit over gevoelens gaat. Zij dachten dat homo-zijn net zoiets is als gothic of emo of hippie willen zijn.

Van 1 tot 10 juni 2016 werd de voorlichting uitgevoerd op het Stanislascollge. Door persoonlijk contact, nieuwe kennis, gesprekken en een verwerkingsopdracht proefden de leerlingen van een ander perspectief op seksuele en genderidentiteit. Na vier ‘lessen’ (film, coming out verhalen, een Lagerhuisdebat en een presentatie over transgenders) maakten ze zelf affiches over respect.

20160608_104637-1 20160608_105100

Half mei 2016 sloten de leerlingen van het St. Paulcollege de lessen ‘Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit’ af. Ze maakten allemaal hun eigen presentaties met een powerpoint, een tekening, schilderij of verhaal. Dat was nog eens echte peer to peer education! Sommige leerlingen maakten op Kahoot een quiz, of ze hadden een spel bedacht. Drie jongens zongen samen een lied. Er waren ook veel mooie posters. Twee leerlingen maakten samen een strip:

01160513_strip_llen_3C02160513_strip_llen_3C03160513_strip_llen_3C

Het peer to peer project op het St. Paulcollege is 1 april begonnen. Op het St. Paulcollege waren alle derde klassen vier weken actief betrokken bij de lessen. Zeventien jongeren, de meesten student van de Haagse Hogeschool, deden mee als peer-voorlichter (peer educator). De peer educators werden getraind in voor de klas staan. Ook volgden ze presentaties over seksualiteit. Peer to peer education helpt leerlingen / jongeren om hun eigen identiteit te ontdekken. Peer education stimuleert uitwisseling van standpunten en het bedenken van argumenten. Daardoor komen leerlingen steviger in hun schoenen te staan over wie ze zijn.

160209-FOTO-1

Peer to peer voorlichters kunnen (‘gewoon’) hetero zijn maar een mix met homo, lesbische, biseksuele of transgender voorlichters is het beste. Ze staan in drietallen of viertallen voor de klas. Centraal staat het uitwisselen van meningen en het delen van denkbeelden.

De Koninklijke Bibliotheek gaat voortaan www.peertopeerinterventie.nl archiveren

KB_archiveert

De peer to peer interventie ‘Wij, jij en ik’ is in mei en juni 2015 uitgevoerd op het Haags Montessori Lyceum. Het Haags Montessori Lyceum (HML) staat bekend om haar tolerante omgang met seksuele diversiteit. Voor de leerlingen was het toch wel bijzonder les te krijgen van peer educators die zich als lesbisch, homo, bi, transgender en panseksueel identificeren. Alle zes tweede klassen en één derde klas vmbo-tl deden mee in de peer to peer voorlichting. Het was voor de peer educators een nieuwe ervaring om met deze leerlingen die heel open staan voor andere denkbeelden, te discussiëren over goede manieren om de acceptatie van homo- en biseksualiteit en transgenderisme te vergroten. Leerlingen discussieerden naar aanleiding van vragen in een ‘Roze Quiz’. Ze wisselden meningen en argumenten uit in een Lagerhuisdebat over de stellingen ‘Op deze school kun je jezelf zijn’ en ‘De Gay Pride stimuleert vooroordelen over homo’s’.

GE DIGITAL CAMERA

De peertopeerinterventie werd spetterend afgesloten met een roze maandag. Er werden veel roze koeken gegeten en roze smoothies gedronken. Leerlingen versierden de aula. Drie klassen deden mee aan een geïmproviseerd voetbaltoernooi in pro gay shirts.

GE DIGITAL CAMERA

In maart 2015 waren we vijf weken bij het Stanislas College in Rijswijk. Zes klassen vmbo-basis, kader en theoretische leerweg volgden de peer to peer voorlichting ‘Wij, jij en ik’. Veel leerlingen moesten erg wennen om openlijk en respectvol over het onderwerp lesbische, homo, bi en transgender leefstijlen te praten. De meeste leerlingen waren erg geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen van de peer educators. Het was ook fijn dat een paar docenten de leerlingen hielpen om hun gedachten en oordelen over homo- en biseksualiteit goed te verwoorden. Op maandag 30 maart werden de peer to peer lessen afgesloten met een activiteit in elke klas. Eén klas heeft mooie spandoeken gemaakt (zie foto’s links en hieronder). In drie klassen is de film De Beslissing vertoond. Die film gaat over een Marokkaanse jongen met homoseksuele gevoelens. Regisseur Wahid Sanouji kwam vertellen waarom hij de film heeft gemaakt. Ook in de andere klassen werd naar een film gekeken als afsluiting.

GE DIGITAL CAMERA
Leerlingen versierden de klas met een spandoek

John Blankensteinprijs

In december 2014 kreeg initiatiefnemer Marieke Kroneman de Haagse homo-emancipatieprijs uit handen van wethouder Rabin Baldewsingh. Het peer to peer project viel op vanwege zijn participatieve opzet en werd geprezen als inspirerend voorbeeld voor anderen.

FOTO Rabin Baldewsingh en Marieke Kroneman
Het Juryrapport is hier te downloaden

Pers

Het AD/Haagsche Courant plaatste op 2 december 2014 een interview met Marieke  Kroneman. Dat is hier te downloaden –> Interview Marieke Kroneman Voor veel homo- lesbische, bi en transgender jongeren is de school geen veilige plek. Een derde van alle Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zegt dat op hun school lesbische en homo leerlingen beter niet kunnen vertellen dat zij zo zijn. Vooral jongens vinden het onmogelijk of heel moeilijk om bevriend te blijven met een homo- of biseksuele klasgenoot. Jongeren onder de 18, vinden vaker dan jongeren boven de 18 dat het vies is als twee jongens zoenen of als twee meisjes zoenen. Per 1 december 2012 zijn scholen voor basis en voortgezet onderwijs, verplicht om aandacht te besteden aan een respectvolle omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit. Onder seksuele diversiteit wordt verstaan: lesbische, homo, bi en transgender leefstijlen.

peer to peer home 1
Het kerndoel waar ‘respectvolle omgang met seksuele diversiteit’ onder valt, gaat over democratisch burgerschap. Een respectvolle omgang met lesbische, homo, bi en transgenderpersonen (lhbt-ers) hoort bij een democratische houding. Dat is een houding die uitgaat van anderen in hun waarde laten ook al houden die anderen er afwijkende gewoonten of leefstijl op na. Maar democratisch burgerschap betekent óók dat jongeren moeten kunnen meedoen aan het bedenken van oplossingen voor problemen in het dagelijks leven van hun school.

Participatie

Meestal krijgen jongeren alleen voorlichting over homoseksualiteit. De peer to peer interventie ‘Wij, jij en ik’ geeft de mogelijkheid voor participatie van leerlingen in het voor iedereen veiliger maken van hun school, dus ook voor lhbt medeleerlingen.

peer to peer home 2

De doelstellingen van de interventie zijn:

 • Het thema homoseksualiteit actief bespreekbaar maken bij jongeren en hen over het thema informeren;
 • De sociale acceptatie van lhbt-leefstijlen vergroten en de democratische waarden bij jongeren bevorderen;
 • Jongeren laten nadenken over hoe leeftijdgenoten kunnen worden aangezet tot een respectvolle omgang met het thema homoseksualiteit (participatie).