Winnaar van de John Blankensteinprijs 2014, homo-emancipatieprijs van de stad Den Haag

Nieuwe
peer-educator training start 1 oktober voor project op MBO Rijnland in november 2018. Vul het contactformulier in voor meer informatie!

 

Ken je de peer to peer interventie?

Peer to peer wil zeggen van gelijke tot gelijke. De peer to peer interventie wordt uitgevoerd door lesbische, homo-, biseksuele en transgender (LHBT) en heteroseksuele jongeren. Zij gaan als gelijke om met degenen die ze voorlichting geven. Daarom heten ze peer educators.
De datums van de training voor nieuwe peer-educators zijn: maandagavond 1 oktober, maandagavond 8 oktober, donderdagavond 11 oktober, donderdagavond 18 oktober en vrijdag 26 oktober 2018, locatie Haagse Hogeschool.

Ga naar het contactformulier

Aan de slag met DE peer to peer interventie?

De Spiekbrief van de peer to peer interventie helpt docenten, voorlichters en peer educators om met leerlingen over homo- en biseksualiteit en transgenders te praten. De Spiekbrief is een handig vouwblad met vragen en opdrachten over LHBT voor leerlingen van het V/MBO. Met de tafels aan de kant, de stoelen in een kring, en ruim de tijd voor ‘ijsbrekers’ krijgen alle leerlingen gelegenheid hun vragen te stellen en hun mening te vormen.

Gratis de Spiekbrief gebruiken op jouw school of opleiding?
Klik hier om de Spiekbrief te downloaden.
Laat het bestand uitprinten en dubbelzijdig kopiëren op A3 formaat, even vouwen volgens de instructie, en klaar!
Liever kant en klare Spiekbrieven bestellen? Dat kan ook! Bestelformulier Spiekbrief


Onderdelen van de Spiekbrief

  • IJsbrekers: dit zijn spellen om het delen van persoonlijke informatie te stimuleren.
  • Laagdrempelige opdrachten: kennisvragen en meningsvormende vragen beantwoorden.
  • Discussie: casussen bespreken, een Lagerhuisdebat of ja/nee stellingen in de groep gooien.
  • Actie: een brief van een meisje dat denkt dat ze lesbisch is, beantwoorden.

Sinds 2014 hebben peer educators op V/MBO’s met behulp van bovenstaande lesonderdelen meningen en ervaringen uitgewisseld met leerlingen over lesbische, homo- biseksuele en transgender leefstijlen. Alle oefeningen, spellen, kwisvragen van de peer to peer interventie die goed aansloegen bij VMBO-leerlingen en MBO-studenten zijn nu gebundeld in één praktisch vouwblad, de Spiekbrief.


contactformulier

Peer to peer project ervaringen

In 2017 zijn peer educators in gesprek gegaan over respect voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender leeftijdgenoten met mbo-studenten Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en met leerlingen van het Stanislascollege Rijswijk. Enkele peer educators van de Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool brachten op het Stanislascollege ook een sketch over pesten. Ze speelden de sketch voor de leerlingen in de klas. Daarna konden de leerlingen aanwijzingen geven hoe de sketch anders gespeeld moest worden. Tijdens de laatste bijeenkomst op het Stanislascollege keken sommige klassen naar de film De Beslissing samen met regisseur Wahid Sanouji. Andere klassen maakten posters en gingen voetballen.

Op het ROC Mondriaan, op de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, kregen de eerstejaars studenten casussen voorgelegd over hoe ze in hun beroepsleven bijvoorbeeld een lesbische collega kunnen steunen als die dat nodig heeft. Of hoe ze zouden kunnen omgaan met gender nonconform gedrag bij kinderen.

In totaal achttien jongeren, student, werkend en werkzoekend volgden in april of oktober een training tot peer educator. Uitwisseling van coming out verhalen, ervaringen met geloof en homoseksualiteit, oefenen met het leiden van een Lagerhuisdebat en de uitvoering van elke les waren de belangrijkste onderdelen van de training.

Effecten gemeten van de peer to peer interventie op het Stanislascollege Rijswijk en het St. Paulcollege in Mariahoeve

Afgelopen voorjaar 2016 en 2015 hebben jongeren en studenten, oa van de Haagse Hogeschool, als peer educator les gegeven aan de derde klassen van Stanislascollege en St Paulcollege. Het effect van die lessen is met wetenschappelijke methoden gemeten. Op het Stanislascollege gaan de meisjes na de lessen positiever denken over lhbt leeftijdgenoten. De jongens veranderen hun (negatieve) houding helaas niet.

Op het St Paulcollege denken de leerlingen gemiddeld positief over lhbt leeftijdgenoten. Dit verandert niet na de peer to peer lessen. Wel denken de leerlingen sinds de lessen dat het makkelijker is geworden om op school er voor uit te komen als je lesbisch, homo, biseksueel of transgender (lhbt) bent. Zie voor het verslag van de effectmetingen bij Resultaten 2017, 2016, 2015, 2014.

Op het Stanislascollege en St. Paulcollege kregen de leerlingen van de derde klassen peer-voorlichting van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender voorlichters en hun (heteroseksuele) bondgenoten (lhbtb). In kleine groepsdiscussies spraken leerlingen en peer-voorlichters over respect voor een ander als hij/zij transgender, bi, homo of lesbisch blijkt te zijn. Sommige leerlingen wisten nog niet dat homo- en biseksualiteit over gevoelens gaat. Zij dachten dat homo-zijn net zoiets is als gothic of emo of hippie willen zijn.

Van 1 tot 10 juni 2016 werd de voorlichting uitgevoerd op het Stanislascollge. Door persoonlijk contact, nieuwe kennis, gesprekken en een verwerkingsopdracht proefden de leerlingen van een ander perspectief op seksuele en genderidentiteit. Na vier ‘lessen’ (film, coming out verhalen, een Lagerhuisdebat en een presentatie over transgenders) maakten ze zelf affiches over respect.

20160608_104637-1 20160608_105100

Half mei 2016 sloten de leerlingen van het St. Paulcollege de lessen ‘Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit’ af. Ze maakten allemaal hun eigen presentaties met een powerpoint, een tekening, schilderij of verhaal. Dat was nog eens echte peer to peer education! Sommige leerlingen maakten op Kahoot een quiz, of ze hadden een spel bedacht. Drie jongens zongen samen een lied. Er waren ook veel mooie posters. Twee leerlingen maakten samen een strip:

01160513_strip_llen_3C02160513_strip_llen_3C03160513_strip_llen_3C

Het peer to peer project op het St. Paulcollege is 1 april begonnen. Op het St. Paulcollege waren alle derde klassen vier weken actief betrokken bij de lessen. Zeventien jongeren, de meesten student van de Haagse Hogeschool, deden mee als peer-voorlichter (peer educator). De peer educators werden getraind in voor de klas staan. Ook volgden ze presentaties over seksualiteit. Peer to peer education helpt leerlingen / jongeren om hun eigen identiteit te ontdekken. Peer education stimuleert uitwisseling van standpunten en het bedenken van argumenten. Daardoor komen leerlingen steviger in hun schoenen te staan over wie ze zijn.

160209-FOTO-1

Peer to peer voorlichters kunnen (‘gewoon’) hetero zijn maar een mix met homo, lesbische, biseksuele of transgender voorlichters is het beste. Ze staan in drietallen of viertallen voor de klas. Centraal staat het uitwisselen van meningen en het delen van denkbeelden.

De Koninklijke Bibliotheek gaat voortaan www.peertopeerinterventie.nl archiveren

KB_archiveert

De peer to peer interventie ‘Wij, jij en ik’ is in mei en juni 2015 uitgevoerd op het Haags Montessori Lyceum. Het Haags Montessori Lyceum (HML) staat bekend om haar tolerante omgang met seksuele diversiteit. Voor de leerlingen was het toch wel bijzonder les te krijgen van peer educators die zich als lesbisch, homo, bi, transgender en panseksueel identificeren. Alle zes tweede klassen en één derde klas vmbo-tl deden mee in de peer to peer voorlichting. Het was voor de peer educators een nieuwe ervaring om met deze leerlingen die heel open staan voor andere denkbeelden, te discussiëren over goede manieren om de acceptatie van homo- en biseksualiteit en transgenderisme te vergroten. Leerlingen discussieerden naar aanleiding van vragen in een ‘Roze Quiz’. Ze wisselden meningen en argumenten uit in een Lagerhuisdebat over de stellingen ‘Op deze school kun je jezelf zijn’ en ‘De Gay Pride stimuleert vooroordelen over homo’s’.

GE DIGITAL CAMERA

De peertopeerinterventie werd spetterend afgesloten met een roze maandag. Er werden veel roze koeken gegeten en roze smoothies gedronken. Leerlingen versierden de aula. Drie klassen deden mee aan een geïmproviseerd voetbaltoernooi in pro gay shirts.

GE DIGITAL CAMERA

In maart 2015 waren we vijf weken bij het Stanislas College in Rijswijk. Zes klassen vmbo-basis, kader en theoretische leerweg volgden de peer to peer voorlichting ‘Wij, jij en ik’. Veel leerlingen moesten erg wennen om openlijk en respectvol over het onderwerp lesbische, homo, bi en transgender leefstijlen te praten. De meeste leerlingen waren erg geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen van de peer educators. Het was ook fijn dat een paar docenten de leerlingen hielpen om hun gedachten en oordelen over homo- en biseksualiteit goed te verwoorden. Op maandag 30 maart werden de peer to peer lessen afgesloten met een activiteit in elke klas. Eén klas heeft mooie spandoeken gemaakt (zie foto’s links en hieronder). In drie klassen is de film De Beslissing vertoond. Die film gaat over een Marokkaanse jongen met homoseksuele gevoelens. Regisseur Wahid Sanouji kwam vertellen waarom hij de film heeft gemaakt. Ook in de andere klassen werd naar een film gekeken als afsluiting.

GE DIGITAL CAMERA
Leerlingen versierden de klas met een spandoek

John Blankensteinprijs

In december 2014 kreeg initiatiefnemer Marieke Kroneman de Haagse homo-emancipatieprijs uit handen van wethouder Rabin Baldewsingh. Het peer to peer project viel op vanwege zijn participatieve opzet en werd geprezen als inspirerend voorbeeld voor anderen.

FOTO Rabin Baldewsingh en Marieke Kroneman
Het Juryrapport is hier te downloaden

Pers

Het AD/Haagsche Courant plaatste op 2 december 2014 een interview met Marieke  Kroneman. Dat is hier te downloaden –> Interview Marieke Kroneman.

Voor veel homo- lesbische, bi en transgender jongeren is de school geen veilige plek. Een derde van alle Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zegt dat op hun school lesbische en homo leerlingen beter niet kunnen vertellen dat zij zo zijn. Vooral jongens vinden het onmogelijk of heel moeilijk om bevriend te blijven met een homo- of biseksuele klasgenoot. Jongeren onder de 18, vinden vaker dan jongeren boven de 18 dat het vies is als twee jongens zoenen of als twee meisjes zoenen. Per 1 december 2012 zijn scholen voor basis en voortgezet onderwijs, verplicht om aandacht te besteden aan een respectvolle omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit. Onder seksuele diversiteit wordt verstaan: lesbische, homo, bi en transgender leefstijlen.

peer to peer home 1
Het kerndoel waar ‘respectvolle omgang met seksuele diversiteit’ onder valt, gaat over democratisch burgerschap. Een respectvolle omgang met lesbische, homo, bi en transgenderpersonen (lhbt-ers) hoort bij een democratische houding. Dat is een houding die uitgaat van anderen in hun waarde laten ook al houden die anderen er afwijkende gewoonten of leefstijl op na. Maar democratisch burgerschap betekent óók dat jongeren moeten kunnen meedoen aan het bedenken van oplossingen voor problemen in het dagelijks leven van hun school.

Participatie

Meestal krijgen jongeren alleen voorlichting over homoseksualiteit. De peer to peer interventie ‘Wij, jij en ik’ geeft de mogelijkheid voor participatie van leerlingen in het voor iedereen veiliger maken van hun school, dus ook voor lhbt medeleerlingen.

peer to peer home 2

De doelstellingen van de interventie zijn:

  • Het thema homoseksualiteit actief bespreekbaar maken bij jongeren en hen over het thema informeren;
  • De sociale acceptatie van lhbt-leefstijlen vergroten en de democratische waarden bij jongeren bevorderen;
  • Jongeren laten nadenken over hoe leeftijdgenoten kunnen worden aangezet tot een respectvolle omgang met het thema homoseksualiteit (participatie).