Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit

‘Als ze maar niet aan me komen’, ‘Het mag niet van mijn geloof’, ‘Dat is zo gay’ dit zeggen of denken sommige scholieren nog steeds ook al zijn er wetten in Nederland voor de gelijkwaardigheid en tegen discriminatie van LHBTiQ+ personen. Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit is een aanpak om het gesprek aan te gaan met scholieren over seksuele identiteit en seksuele diversiteit. Het persoonlijke verhaal van peer educators – die maar een paar jaar ouder zijn dan de scholieren – krijgt een centrale plek. Er is veel tijd voor uitwisseling van persoonlijke ervaringen. In kleine groepjes voeren peer educators en scholieren samen speelse werkvormen uit. 

INTRODUCTIE

Wat is een peer educator?

Peer educators zijn jongeren van 18 jaar of ouder die graag contact maken met pubers op middelbare scholen om hun meningen te horen over LHBTiQ+. Peer educators zijn getraind om niet hun eigen mening op te dringen aan scholieren maar om nieuwe informatie te geven. Peer educators zijn geloofwaardige en authentieke gesprekspartners voor de scholieren in de klas. Ze hebben van dichtbij meegemaakt hoe LHBTIQ+ leeftijdgenoten hun coming out hadden of ze zijn zelf lesbisch, homo, bi, transgender, panseksueel of andere seksuele of gender identiteit.   

Wat doen peer educators?

Peer educators vertellen persoonlijke verhalen over homoseksualiteit en biseksualiteit. Ze geven informatie over intersekse en trans gender personen en leggen uit wat queer betekent. Peer educators scheppen een veilig klimaat in de klas door aan het begin van hun voorlichting samen met de leerlingen regels af te spreken over de omgang in de klas. Peer educators geven scholieren antwoord op persoonlijke vragen. In gesprekken met kleine groepjes scholieren en met individuele leerlingen hebben de peer educators een open, respectvolle en niet-veroordelende houding. Ook ten opzichte van scholieren die negatief praten over LHBTiQ+ blijven peer educators geduldig.

Voor wie is de peer to peer voorlichting?

Scholieren in de tweede of derde klas van de middelbare school die het leuk en interessant vinden om open over seksualiteit en LHBTiQ te praten. Scholieren horen nieuwe informatie en levensechte (coming out) verhalen over hoe het is om op iemand van het zelfde geslacht te vallen en over het proces van trans gender personen. Met activerende lesmethoden en veel gelegenheid om hun eigen mening te geven.

Hoe word ik een peer educator?

Als je niet ouder bent dan 30 jaar en het leuk vindt om open over seksualiteit te praten waarbij je eigen seksualiteit ook bevraagd mag worden door jongeren van 14-17 jaar, dan ben je geschikt als peer educator. In het voorjaar organiseren we een training voor nieuwe peer educators en in het najaar werken we samen met de Minor Seksualiteit en Diversiteit van de Haagse Hogeschool om peer educators te trainen. Als je student bent kun je meedoen aan deze Minor. De eerstvolgende nieuwe Minor start maandag 2 september 2024.

Echt iets
voor mij!

Ik heb nog
een vraag!