Resultaten 2017, 2016, 2015, 2014

2017

Eind juni tijdens de OnderwijsResearchDagen aan de Universiteit Antwerpen is de peer to peer interventie gepresenteerd aan onderwijsonderzoekers van universiteiten in Nederland en Vlaanderen.

Om de afbeelding in een groter formaat te bekijken, klik hier

Afgelopen oktober hebben de eerstejaars van de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker in Leidschenveen, de peer to peer lessen gevolgd. In september verzorgden we een voorlichting voor medewerkers van Stichting MOOI. In mei hebben alle derde klassen vmbo-basis, kader en TL van het Stanislascollege Rijswijk meegedaan aan de peer to peer interventie.

Tijdens de training van de peer educators 20172016

De peer to peer interventie ‘Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit’ is in het voorjaar van 2016 op het St Paulcollege en op het Stanislascollege uitgevoerd.

Effecten Stanislascollege

Op het Stanislascollege in Rijswijk deden alle derde klassen vmbo aan de interventie mee (vmbo basis, kader en theoretische leerweg). In voorjaar 2015 is de interventie ook uitgevoerd in alle derde klassen vmbo alleen niet in de zorg en welzijn klassen. Het effect van de lessen in 2015 en 2016 is met wetenschappelijke methoden gemeten.

Leerlingen vulden vooraf en achteraf aan de interventie vragenlijsten in. In totaal tweehonderd leerlingen in 2015 en 2016 vulden vooraf de vragen in. Achteraf na de interventie vulden 169 leerlingen de vragenlijsten in. Bij 149 leerlingen konden we de antwoorden vooraf en achteraf aan elkaar koppelen en dus met elkaar vergelijken.

Houding tegenover lesbische en homo leeftijdgenoten

Leerlingen gaven antwoord op een aantal verschillende vragen. Vervolgens zijn vragen die betrekking hadden op hetzelfde thema (bv houding tov lesbische en homoseksuele leeftijdgenoten) samen genomen zodat er een gewogen gemiddelde van kan worden berekend. De vragen over Wat vind je ervan als twee jongens/mannen verliefd zijn (idem voor meisjes/vrouwen) en over Wat vind je ervan als twee jongens zoenen op het schoolplein of op straat (idem twee meisjes) vormen dan samen de schaal ‘houding tov lesbische en homoseksuele (LH) leeftijdgenoten’.

Bij de meisjes heeft de interventie een positief effect gehad op hun houding tov lesbische en homoseksuele leeftijdgenoten. Op een schaal van 1 (zeer negatieve houding) tot 4 (zeer positieve houding) steeg het gemiddelde van 2,8 naar 3,0 (gemeten bij 63 meisjes voorjaar 2015 en 2016). De jongens veranderen hun (negatieve) houding helaas niet.
Klik hier voor het volledige rapport

Effecten St Paulcollege

Op het St Paulcollege is de interventie uitgevoerd in alle zes de derde klassen. Dit is een school voor leerlingen met leerwegondersteuning. De leerlingen kregen vier keer les van de peer educators uit het programma ‘Wij, jij en ik. Respectvol over liefde en diversiteit’. Vervolgens moesten ze voor hun docent een Grote Maatschappelijke opdracht maken die ze presenteerden in hun klas aan medeleerlingen en peer educators. De leerlingen vulden voorafgaand aan de lessen en na afloop, een vragenlijst in om het effect van de uitvoering van het programma te meten.

Uit de kast komen

Kunnen lesbische, homo, biseksuele en transgender meisjes en jongens dit eerlijk vertellen op school? Dit vroegen we vóór en ná de interventie aan de leerlingen. Leerlingen denk ná de interventie hier positiever over. Op een schaal van 0 tot 1 stijgt het gemiddelde oordeel van 0,46 naar 0, 54 en dat is geen toevallig verschil maar een verschil veroorzaakt door de interventie.
Klik hier voor het volledige rapport

2015

In 2015 is de peer to peer interventie in mei en juni uitgevoerd op het Haags Montessori Lyceum. In maart waren we vijf weken lang op een multiculturele school voor vmbo –Basis, -Kader en Theoretische Leerweg in de gemeente Rijswijk, het Stanislascollege.

Peer educators

Drie docenten van de Haagse Hogeschool hebben ruim twintig jongeren, vooral uit Den Haag en Leiden, getraind om peer educator te worden. Studenten van de Haagse Hogeschool, van de Universiteit Leiden / Campus Den Haag en van andere opleidingen in Den Haag en Leiden waren peer educators. Ook enkele werkende jongeren deden mee als peer educator. De jongste peer educator was 19 jaar, de oudste 34. De meeste peer educators waren rond de 25 jaar. Vijf peer educators waren van niet-westerse afkomst. Er was één peer educator bij met Oost-Europese roots.

Mannelijke en vrouwelijke peer educators en hun seksuele oriëntatie

Seksuele oriëntatie man vrouw
Heteroseksueel 8
Lesbisch 4
Homoseksueel 1
Biseksueel 3 2
Panseksueel 1
Transgender 1
Questioning 1
totaal 5 16

Stanislascollege

Op het Stanislascollege deden leerlingen van zes derde klassen mee aan de interventie. Twee vmbo-tl klassen en vier klassen voor Kader- en Beroepsgerichte leerweg. Deze leerlingen deden de richtingen Handel/Administratie en verschillende richtingen in Techniek. In sommige klassen zaten alleen jongens. In deze jongensklassen was het vaak rumoerig en soms ook erg rommelig. Maar, verzekerde één van de leerlingen ons: ‘Dat lag niet aan jullie. Onze klas is altijd zo.’

Roze taart voor de Handel/Administratieklas

GE DIGITAL CAMERA

Tijdens de lessen werd de klas vaak opgesplitst in groepjes zodat elke peer educator met een paar leerlingen een oefening kon doen of een gesprek kon voeren. In de eerste les werd er besproken wat belangrijke onderwerpen zijn als het over homoseksualiteit gaat. Leerlingen gaven aan dat geloof en homoseksualiteit een belangrijk onderwerp is en ook wat ouders er van denken als hun dochter of zoon lesbisch, homo, biseksueel of transgender zou zijn. Sommige van die woorden kenden de leerlingen nog niet en moesten worden uitgelegd. Praten in kleine groepjes vonden alle leerlingen wel leuk. Bij een klassengesprek met alle leerlingen samen waren er vaak maar een paar leerlingen die iets durfden te zeggen. Meisjes vonden het minder moeilijk om over het onderwerp homoseksualiteit te praten dan jongens.

Haags Montessori Lyceum

De leerlingen van het Haags Montessori Lyceum (HML) waren veel meer gewend om over lesbische, homo, bi en transgender leefstijlen te praten. Zes tweede klassen voor mavo/havo/vwo en één derde klas mavo deden mee aan de interventie. In vergelijking met het Stanislascollege waren het grote klassen van tussen de 25 en 30 leerlingen.

In de eerste les op het HML beantwoordden de leerlingen in groepjes vijftien vragen, zoals ‘Worden homo’s verliefd op elke jongen of man?’ en ‘Is homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd?’. Op deze manier kwam er een spontane uitwisseling tussen leerlingen onderling en met de peer educator tot stand. Leerlingen wisten al veel over homoseksuele mannen en lesbische vrouwen en de film ‘Flikker op’ in de tweede les vonden ze zelfs een beetje saai. Het Lagerhuisdebat dat we in sommige klassen in de derde les hebben gedaan, ging wel weer heel erg goed. Ook hadden de leerlingen leuke ideeën als afsluiting van de lessenserie.

Leerlingen met een roze randje

Foto Samsung 7-09-2015 1930

In 2015 deden op de twee scholen in totaal driehonderd leerlingen mee.

De peer to peer interventie werd weer met subsidie van de gemeente Den Haag, Fonds 1818, Haella Stichting en Stichting Boschuysen uitgevoerd. Ook de Haagse Hogeschool en de gemeente Rijswijk stelden middelen beschikbaar.

haagse-hogeschool-logo   Rijswijk-logo

2014

De uitvoering in 2014 vond plaats met medewerking van studenten van de Haagse Hogeschool en in samenwerking met jongeren van Respect2Love

Verschillende fondsen en de gemeente Den Haag stelden middelen beschikbaar voor de uitvoering.

 

Download het gehele projectverslag hier:

verslag uitvoering voorjaar 2014

De interventie ‘Wij, jij en ik’ is afgelopen voorjaar 2014 door tien peer educators uitgevoerd op twee scholen in Den Haag. Op een college voor vmbo/havo werd de serie van vijf bijeenkomsten uitgevoerd met alle tweede klassen vmbo. Ongeveer honderd leerlingen waren hierbij betrokken. Op een time out voorziening voor leerlingen die uit het reguliere onderwijs zijn uitgevallen, zijn zes klassen betrokken (75 leerlingen).

Peer educators voerden de lessen uit. Zij werden daarvoor getraind op de Haagse Hogeschool, door Marten Bos. Tijdens de training stonden centraal: leiden en begeleiden van groepen, oefening in klassengesprekken, werkvormen voor discussie en dialoog, en oefening in de thema’s van de vier lessen.

Op allebei de scholen waren er vijf bijeenkomsten waarvan de laatste bestond uit een activiteit die de leerlingen zelf hadden bedacht.

De vier vmbo-klassen kozen voor het organiseren van een ‘Roze Dag’. Ze hebben die dag voorbereid door cup cakes te bakken of t-shirts te maken. Ook vonden de leerlingen het leuk om veel roze snoepgoed en gebak uit te delen. Roze koeken, roze varkenssnoepjes, roze tompoezen, roze limonade en roze yoghurt shakes, het was er allemaal tijdens de Roze Dag. Ook hadden veel docenten en leerlingen iets aangetrokken in de kleur roze.

De kraampjes van de Roze Dag werden bekeken door de leerlingen uit andere klassen. Om de tien minuten werd er een klas uit de les gehaald om te komen kijken. Behalve heel veel snoepen, konden leerlingen een enquête invullen, of meedoen aan een roze quiz en stemmen voor of tegen een stelling.  Bekijk hier twee reacties op de enquête

SCN_0001 enquete1

SCN_0002enquete2

Leerlingen konden meedoen aan een roze quiz en stemmen voor of tegen een stelling.

Op de tweede school, de time out voorziening, was de laatste bijeenkomst in de eigen klas. In sommige klassen werd een film vertoond. Een andere klas ging creatief aan de slag. Ook was er een klas waar de leerlingen graag spelletjes wilden spelen. In elke klas waren er ook taart en snacks.

peer to peer 2013-2014.3

 

CONTACT FORMULIER AANMELDEN VMBO-SCHOOL

* Verplichte velden